sezgin_horazcı
15.12.1987 Kastamonu doğumludur.
2009 Yılı 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.
2010 Yılında Kastamonu Tuğra Hukuk Bürosunda Avukatlık Stajını tamamlamıştır.
2010-2013 Yılları arasında Kastamonu Öztürk Hukuk Bürosunda  avukatlık mesleğini icra etmiştir.
2014 Yılından bu yana  Anadolu Avukatlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir.
İcra-iflas Hukuku, İş Hukuku, Tazminat Hukuku ve ve Sigorta hukuku başta olmak üzere özel hukuk alanında çalışmaktadır.
Türkiye Barolar Birliği CMK, İcra-İflas Hukuku,Aile Hukuku,Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilgilendirme Seminerleri Katılım Sertifikaları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Çalışma Sistemi Katılım Sertifikası, Yargı ve Temel Haklar Projesi Katılım Sertifikası, Türkiye Barolar Birliği Türk Ceza Adalet Sistemi Etkinliğinin Geliştirilmesi Ortak Projesi Katılım Sertifikası bulunmaktadır.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapmaktadır.